شماره تلفن:

۰۲۱۴۳۰۰۰۴۹۸ , ۰۲۱۸۸۹۴۱۱۲۳

آدرس: خیابان ولیعصر – نرسیده به فاطمی خیابان میرهادی – پلاک ۱۶ – واحد ۱۹