انتشارات تاچارا از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را در زمینه چاپ و انتشار کتاب‌های تخصصی حوزه بازاریابی محتوایی، گردشگری، هنر و علوم اجتماعی آغاز کرد.

تاچارا تاکنون آثار نویسندگان و مترجمان جوان ایرانی را در این زمینه به چاپ رسانده است و با هدف حمایت از آنها اولویت را بر انتشار آثار این پدید آورندگان قرار داده است.

تاچارا فعالیت خود را با چاپ کتاب اسرار فتح قله گوگل آغاز کرد و پس از آن آثار دیگری از جمله: ۵۰ گام موثر در بازاریابی محتوایی، شبکه متخصصان، سررسید محتوا، نگین ولگا و کتاب مقصد؛ آینده را به چاپ رساند.

تاچارا با تکیه بر ایده‌های گرافیکی و تصویرسازی سعی می‌کند تا کتاب‌های خود را تا حد امکان پویاتر و جذاب‌تر در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.